Isiku- või paarisuhte analüüsi on võimalik tellida kahel moel – vali sobiv!

Siinkohal ka üks  isiku- ja paarisuhte analüüs näidis, samuti võimalike analüüsi käigus ilmnevate iseloomujoonte loetelu.

Isiku iseloomujoonte  teadmine aitab teha tutvuse või töösuhte alguses teadlikumaid valikuid, vältida liigseid ootusi või pettumusi ning teinekord ka aja ja raha kaotamist.

Kui juba ollakse suhtes, siis võimaldab see teadmine arvestada väljendunud isikupäraga nii töö- kui ka eraelus, ennetada arusaamatusi või neid vähendada ning üksteist paremini mõista.

PERSONAALNE ISIKUANALÜÜS 

Koostan tellimisvormi üles laaditud fotode põhjal 1-2-leheküljelise kirjaliku analüüsi ja saadan selle sulle 7 tööpäeva jooksul e-postiga. Analüüsis toon välja isikule omased käitumisjooned, mis avalduvad igapäevaelus või ainult pingelises olukorras.

– Maksumus 150 eurot –

Lisaks on võimalik kohtuda silmast silma, et pikemalt vestelda tehtud analüüsi teemal, soovi korral saab küsida sel teemal lisaküsimusi. Selline kohtumine on võimalik Tallinnas, kestvus kuni 1,5 tundi ja maksumus 100 eurot.

Samuti on samasisuline ettevõtmine teostatav online videovestlusena.

ISIKUANALÜÜS PAARILE

Koostan tellimisvormi üles laaditud fotode põhjal mõlemale 1-2-leheküljelise kirjaliku analüüsi ja saadan need 7 tööpäeva jooksul e-postiga. Analüüsis toon välja mõlema paarilise iseloomujooned, samuti ka paarisuhet mõjutavad asjaolud.

– Maksumus 225 eurot –

Lisaks on võimalik kohtuda silmast silma, et pikemalt vestelda tehtud analüüsi teemal, soovi korral saab küsida sel teemal lisaküsimusi. Selline kohtumine on võimalik Tallinnas, kestvus kuni 1,5 tundi ja maksumus 100 eurot.

Samuti on samasisuline ettevõtmine teostatav online videovestlusena.