Oled võib-olla teinekord mõtisklenud, et miks ühel inimesel rahaasjad õnnestuvad ja teine aina lahendab erinevaid rahalisi probleeme…? Mis asjaolud soodustavad ühe või teise olukorra tekke, õnnestumised või ebaõnnestumised rahalises vallas?

Olen ise ka seda küsimust endale eelnevalt esitanud – no kellele siis rahaasjad korda ei lähe? Tahaks ju seda ja teist ning rohkemgi veel… Paraku ei saa meie elus rahata mitte kuidagi hakkama.

Erinevad kirjutised sel teemal, mida on avaldatud, on vaadelnud rikastumist soodustavaid asjaolusid erineva nurga alt:

  • küll räägitakse tähtkujudest, kel enam lootust rikkaks saada;
  • siis jälle harjumustest, oskustest ja tegevustest või tegematajätmistest, mis soosivad rikkust või vaesust;
  • teinekord tuuakse ka välja, et kui oled hõbelusikas suus siia ilma sündinud, siis juba selline keskkond soosib rikastumist.

Eks neid lähenemisnurki ole teisigi, igaüks võib enda poolt loetu või kogetu põhjal veel midagi juurde lisada. Aga siinkohal tooks sisse fenotüpoloogilise vaate, mis väidab, et loodus vormib inimese algselt selliseks, mis siis kas soodustab või pärsib isiku rahalist mõtlemist ja ka selles vallas õnnestumist.

Psühhofüsioloogia ja geenid vormivad ärimehi

Inimese näopiirkonnas on üks konkreetne indikaator, mis viitab ärilise mõtlemise olemasolule. Ja mida tuntavamalt on see väljendunud, seda tugevamalt ja laiahaardelisemalt peaks selliste tunnustega inimene olema võimeline ärimaailmas läbi lööma. Kui näiteks ette võtta erinevate maade rikkaimate inimeste näopildid, siis peaaegu kõigil on see tunnusjoon olemas.

Kõige selle taga on psühhofüsioloogia, mis mõjutab inimese eluprotsesse, eelkõige ajutegevust ja käitumist: selline inimene näeb võimalusi tegutsemiseks, oskab äriliselt mõelda ja tegutseda ning seejuures ka ennast vajalikul määral kehtestada. Mõni selline isik läheb teinekord teiste jaoks lausa liiga jultunuks ja korrumpeerunuks. Isikute endi jaoks on see aga täiesti normaalne käitumine.

Inimestel, kellel seda tunnust ei ole, on aga teistmoodi võimalused: teha tööd ja näha vaeva ning kannatlikult oma jõukuse kasvatamise suunas liikuda. Nii libedalt rikkus majja ei tule kui eelpool kirjeldatud inimestel, aga võimalus on. Peamine, et on olemas idee, mis sütitab ja tegusid tegema paneb ning mis ka teistele inimestele korda läheb.

Võib ka võtta oma firmasse kompanjoniks ärilise mõtlemisega isiku. Seejuures tuleb aga olla tähelepanelik ja ettevaatlik: selline kompanjon võib kogu idee jm kaasnevaga ära jalutada ning ise ideed edasi arendada, seekord juba autorita.

Rikkaks läbi säästmise ja investeerimise?

Samamoodi on ka rikkaks saamisega läbi säästmise: üks suudab vaatamata palganumbrile leida võimalusi, teisel võib ka väga korraliku palga puhul voolata raha näppude vahelt läbi. Kui aga läheb investeerimiseks, siis üks haarab lennult, kuhu ja kuidas ning kui palju panustada. Seejuures vajalikke riske võttes. Teine aga ei julge eriti midagi teha, loodab elus heale õnnele ja riski kerkides silmapiirile pigem loobub oma tegevusest. Riskeerimata on aga üldjuhul raske edu saavutada.

Veel soosivaid või takistavaid faktoreid

Rikkusele ja elus edenemisele aitab kahtlemata kaasa ka hea suhtlemisoskus, võime häälestuda teise inimesega ühele lainele, pidevalt kohaneda muutuvate tingimustega. Ka sellele viitab üks konkreetne näojoon. Olen juba eelnevalt kirjutanud nn inimkameeleonitest: nad leiavad pea igaühele oma lähenemise, oskavad kokkuleppeid teha, meeldivad olla. Kuna aju töötab paremini siis, kui ei pea keskenduma vastuoludele, siis ei ole selline käitumine neile ka raske – nad tunnevad end kui kalad vees.

Üldjuhul ei tegele sellised inimesed ka lihttöödega: nad kohe oskavad leida endale sobiva tegevuse, kus saab oma oskused ära kasutada ja panna teised enda või peremehe kasuks tööd tegema. Ja seejuures ei unusta nad enda sissetuleku eest hoolitseda.

Teiseks soodustavaks faktoriks on soovide realiseerimiseks vajaliku jõulisuse olemasolu. Unistada rikkusest ja toredast elust ju võib, aga kas jagub ka jaksu ja pealehakkamist millegi ärategemiseks? Konkreetsete sammude astumiseks ja takistuste ületamiseks, et saavutada soovitu? Kui ikka jõulisust napib, siis kõik see mõtte tasandile jääbki.

Kolmanda asjaoluna tooksin välja inimesel erinevate komplekside olemasolu. Nende kütkes oleval inimesel on raskem saavutada soovitut, sest takistuseks saavad sisemised barjäärid. Teinekord jagub energiat, aga napib oskusi ja ettevõtlikkust või segavad eelarvamused. Tihtipeale kipuvad sedasorti inimesed endaga seotud tegevuste asemel keskenduma hoopis endast edukamate inimeste jalgealuse õõnestamisele ja mahategemisele – mis ta siin meist eristuda püüab? Olgu parem nii nagu meie!

Enamasti on soovitu saavutamisel kasu ka mittestandardsest mõtlemisest. Raamist välja mõtlemine ja tegutsemine kas kodus, tööl või muus olukorras võib aidata kaasa elu edendamisele. Siia hulka kuulub ka mittestandardne töö iseloom, omapärased huvid või hobid jms. Teinekord on selline inimene võimeline oma eesmärkide saavutamise nimel rikkuma seadusi või norme, osad jõulisemad isiku võivad seejuures ületada mõistliku piiri ning satuvad enda jaoks väga ebameeldivasse olukorda.

Kokkuvõtlikult: osad inimesed on looduse poolt õnnistatud äriliste ja rahategemise oskustega. On tore, kui nad suudavad need eeldused ka mõistlikult ja teisi inimesi kahjustamata oma elus realiseerida. Kui sind aga selliste oskustega ei ole õnnistatud, siis tuleb leida teistmoodi tee enda soovitu saavutamiseks. Seejuures on hea, kui sa enda iseloomu head ja vead endale hästi selgeks teed, tugevused enda kasuks tööle paned ja liigud endale sobivas vormis ja tempos oma eesmärgi suunas.

**

Kui soovid teada saada, kas eelnevalt kirjeldatud iseloomujooned on sul olemas, siis personaalse isikuanalüüsi käigus on seda võimalik teada saada. Kui tekib küsimusi, siis võta julgelt ühendust ja kirjuta mulle!