Iseloomu kujunemine

Inimese iseloom on sünnihetkel paigas genotüübiga ehk siis looduse poolt igale inimesele kokku kombineeritud geenide kooslusega. Samas kujundavad inimest elu jooksul kasvatus ja ümbritsev kasvukeskkond. Viimaste puhul on tähtis roll ka ajahetkel ja mil moel mõju toimub. (veel …)