1. ÜLDINFO

1.1. Teenuste osutaja www.iseloom.ee (edaspidi Teenuste osutaja) omanik on Phenoversum OÜ (registrikood ….), asukohaga Paldiski mnt 16, Tallinn, Harjumaa, 10149. Kontakt: info@iseloom.ee, +372 52 39 762.

1.2. Teenust ostes kinnitab klient, et on tutvunud allpool toodud teenuste osutamise tingimustega ning nõustub nendega.

1.3. Allpool toodud teenuste osutamise tingimused kehtivad nii kodulehe kaudu kui ka muul moel teenuste ostmisel.

 

  1. TEENUSED

2.1. Kõik Teenuste osutaja poolt müüdavad teenused on valminud ja teostatud Phenoversum OÜ poolt. Neid teenuseid on õigus müüa vaid omanikul.

2.2. Teave teenuse kohta on esitatud kodulehel vahetult teenuse juures või vastavas kahe osapoole kirjalikus kokkuleppes.

2.3. Teenuste osutaja ei vastuta teenuse kasutamisest tingitud arusaamatuste vms eest.

2.4. Teenuste osutaja ei vastuta teenuse kvaliteedi eest, kui klient teadlikult jättis teenuste osutaja teavitamata oma näo- ja kaelapiirkonnas teostatud ilu- vm eesmärkidel teostatud kirurgiliste lõikuste või muude näo- või kaelapiirkonna korrigeerimisprotseduuride toimumisest.

 

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Teenuse tellimiseks tuleb täita tellimisvormil kõik kohustuslikud väljad, nõustuda enne ostu sooritamist teenuste osutamise ja privaatsustingimustega ning kinnitada oma tellimissoov. Ekraanile kuvatakse teenuse tasu suurus, mis on esitatud koos käibemaksuga ning lõppsummana.

3.2. Leping jõustub, kui tasutav summa on teenuse osutaja arvelduskontole laekunud.

3.3. Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada ettenähtud ajaks ettenägematute asjaolude tõttu (haigused, vigastused, ootamatud perekondlikud sündmused vms), teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning

3.3.1. tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast teate  saatmist või

3.3.2. lepitakse kokku uus teenuste osutamise tähtaeg.

 

  1. MAKSEVIIS

4.1. Teenuste osutaja poolt müüdavate teenuste hinnad on lõplikud ning märgitud eurodes teenuste juures. Erikokkulepetel lisandub kauba hinnale kokkuleppeline tasu.

4.3. Teenuse osutaja kodulehe kaudu ostes on võimalik tasuda arvega või järgmiste pankade pangalinkide kaudu: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Pocopay, Liisi. Lisaks PayPal maksevõimalus.

 

  1. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Teenus toimetatakse kohale e-posti teel.

5.2. E-posti aadressi õigsuse eest vastutab teenuse tellija.

5.3. Teenus valmib ja toimetatakse kohale 5 tööpäeva jooksul alates teenuste osutamise lepingu jõustumisest ja summa tasumisest. Kui teenuste osutajal esineb teenuste osutamisel takistusi, näit p.3.3 toodud asjaolud või tellimuse esitamisel esitatud informatsiooni kvaliteet (juhistele mittevastavalt esitatud fotod vms) ja teenust ei õnnestu osutada 5 tööpäeva jooksul alates teenuste osutamise lepingu jõustumisest ja summa tasumisest, teavitab veebipood sellest kohe klienti ja lepib kokku uue teenuse osutamise aja. Kui kliendile uus teenuse osutamise aeg ei sobi, tagastab teenuste osutaja kliendile raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul, ning tellimus katkestatakse.

 

  1. TAGANEMISÕIGUS

6.1. Ostjal on õigus teenuste osutaja kodulehel teostatud või kirjalikus vormis sõlmitud lepingust taganeda 24 tunni jooksul pärast tellimuse esitamist.

6.2. Teenuse osutamisest loobumiseks tuleb esitada omanikule sellesisuline e-kiri ning saata see aadressile info@iseloom.ee 24 tunni jooksul pärast tellimuse esitamist.

6.3. Teenuse tellimisel makstud tasu tagastamise kulud ja tagasikande tasu 5 (viis) eurot kannab teenuse tellija.

6.4. Teenuse osutaja maksab teenuse tühistamisel kõik teenuse osutamise lepingu alusel saadud tasud tagasi mitte hiljem kui taganemisavalduse saamisest 14 päeva möödumisel.

6.5. Teenuse osutaja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on saanud vastavasisulise taganemisavalduse.

6.6. Teenuse osutajal on õigus teenuste osutamise tehingust taganeda ning keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse osutamise hind kodulehel on eksituse tõttu märgitud valesti.

 

  1. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

7.1. Teenuse tellijal ja teenuse saajal on teenuse osutamise puuduse ilmnemisel õigus pöörduda teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressil info@iseloom.ee.

7.2. Kui teenuse tellijal ja selle saajal tekib teenuse suhtes pretensioon teenuse ostmisest kuni 30 kalendripäeva möödumisel, peab teenuse ostja olema valmis taasesitama ostu sooritamist tõendava dokumendi, nt ostuarve, mis saadetakse teenuse ostja e-posti aadressile pärast teenuse tellimise ja ostu sooritamist.

 

  1. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Teenuste osutaja kasutab teenuste ostja sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid, isiklikku elu puudutav informatsioon vms) ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse ostjale saatmiseks. Kõik kliendi andmed kustutatakse teenuste osutamise süsteemist teenuse ostu sooritamise kuupäevast 30 kalendripäeva möödumisel. Teenuse osutaja ei kogu teenuste ostu(de) andmeid (teenuse ostu kuupäev, teenuse nimetus, kliendi andmed) teenuste ülevaate koostamiseks ega kliendieelistuste analüüsimiseks. Kui teenuste ostjal tekib kauba suhtes pretensioon teenuse ostmisest kuni 30 kalendripäeva möödumisel, peab teenuse ostja olema valmis taasesitama teenuse ostu sooritamist tõendava dokumendi, nt ostuarve, mis saadetakse teenuse ostja e-posti aadressile pärast ostu sooritamist. Teenuse ostja pangakonto numbrit kasutatakse ainult kliendile maksete tagastamiseks.

8.2. Isikuandmeid hoitakse teenuste osutamise süsteemis nii kaua, kuni kestab pretensioonide esitamise aeg. Pärast seda kõik tellimused ja kliendiandmed kustutatakse. Isikuandmetele on juurdepääs vaid teenuste osutamise süsteemi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuste kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Teenuste osutamise volitatud töötajad ei avalda kliendiandmeid (nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, isikliku elu puudutavad andmed vms) mitte ühelegi kõrvalisele isikule. Teenuste osutaja ei vastuta kolmandatele pooltele teatavaks saanud isikuandmete kasutamise ja/või töötlemise eest.

8.4. Teenuste osutaja austab kliendi privaatsust ega saada otseturundusteateid. Kui klient on avaldanud soovi saada infot teenuste osutaja teenuste ja tegevuste kohta, siis liitub klient teenuste osutaja uudiskirjaga, täites selleks kodulehel oleva uudiskirjaga liitumise vormi.

8.5. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe vahendusel e-posti aadressil info@iseloom.ee või telefoni teel +372 52 39 762.

8.6. Pangamaksed toimuvad teenusepakkuja, Maksekeskus ASi turvalise keskkonna kaudu. Teenuste osutaja on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus ASile.